Monday, 23 September 2013

White Tones

Beanie / ASOS
Necklace / Zara
Jacket / Monki
Trousers / Topshop
Shoes / ASOS